Kom in beweging...ontwikkel jezelf...kom (weer) tot bloei

Psychodynamische therapie

Psychodynamische therapie is een vorm van psychotherapie waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende technieken om tot inzichten en verandering te komen. Bewustwording is de eerste stap. Vanuit bewustwording ontstaat de keuze om te blijven doen wat je altijd hebt gedaan of een proces tot verandering aan te gaan. 

Technieken die ingezet kunnen worden, zijn o.a.
Regressietherapie
Mindfulness
Hypnotherapie
RET (rationeel emotieve therapie)
Systemisch werk
Innerlijk kindwerk

Traumaverwerking & rouw

De verwerking van heftige gebeurtenissen die je hebt meegemaakt, kan om verschillende redenen niet goed verlopen.  Wanneer deze verwerking stagneert, kan dit tot allerlei problemen leiden in je dagelijks functioneren. 
- concentratieproblemen
- prikkelbaarheid
- herbelevingen/nachtmerries
- slaapproblemen
- schuld- en schaamtegevoelens
- wrok en/of boosheid
- huilbuien

Ook trauma's of verlieservaringen van lange tijd geleden kunnen alsnog verwerkt worden. Als dit niet vanuit een natuurlijk proces is gebeurd, is de verwerking gestagneert. Dan kan het nodig zijn om hier met traumaverwerkingstechnieken alsnog beweging in te krijgen en tot verwerking te komen. Bovenstaande klachten zullen dan afnemen.

Technieken die ingezet kunnen worden:
- EMDR 
- Exposure
- Regressietherapie
- Rouwverwerking

Verslaving en afhankelijkheid

Het doorbreken van verslavingsgedrag en afhankelijkheidsproblemen kan een hele klus zijn. Vaak is het grootste probleem om tot het punt te komen daadwerkelijk te willen veranderen op dit vlak. Ons zicht op de werkelijke ernst van ons probleem wordt namelijk vertroebeld door het middelengebruik en/of afhankelijkheidsgedrag.

Ook als je twijfelt, de ene dag wel wilt stoppen/veranderen en de andere dag niet, is het goed om toch hulp te zoeken. Ik kan je helpen om tot een helder zicht van je probleem te komen en de gevolgen hiervan onder ogen te zien. Wanneer je van hieruit besluit je gedrag te willen doorbreken, zijn er tal van mogelijkheden. 

Sommige dingen lossen zichzelf op, anderen moeten actief aangepakt worden. Waar wacht jij nog op?